dilluns, 13 de gener del 2020

Deures gener [6è B]


6è B. FEBRER de 2020


Dijous 13 de febrer
EXAMEN MEDI NATURAL: Dossier la terra

Divendres 14 de febrer 
PORTAR CARNET DE VACUNES

Dilluns 17 de febrer 
SORTIDA KOORFBALL (matí)

Dimarts 18 de febrer
ÁNGLES: Examen verbs irregulars, 2 feines per radera, text evolució aparell electronic i un que ens inventem, positiu si fem p+ag 59 ex 6
CATALÀ GF CLARA: Corregir i acabar de passar a net el text expositiu animal

Dimecres 19 de febrer
Reunió directors instituts/pares 17h

Dijous 20 de febrer
VACUNES
CATALÀ GF ESTER: Fer text 1r i 6è graella

Divendres 21 de febrer
FESTA CARNESTOLTES (tarda)
CATALÀ: Dictat 6è (1r fila)

Dilluns 24 de febrer
FESTA!!!

Dimarts 25 de febrer 
CASTELLÀ: Examen determinants
ANGLÈS: Examen verbs irregulars part 4

dijous, 9 de gener del 2020

Deures gener [6è A]


Dijous 9 de gener
Mates: llibre pàgs. 26, 27, 28, 29

Divendres 10 gener
Català: dictat paraules imprescindibles de 4t i 2 columnes de 5è

Dimarts 14 gener
Portar cartolina

Divendres 17 gener
Català : pàg. 3

Dijous 23 gener
Mates (llibre) pàg. 11 i 12

Divendres 24 gener
Dictat 3 columnes de 4t + 3 columnes de 5è

Dimarts 28 de gener
Català GF: carta al director passada a net.

Dijous 30 gener
Mates: llibre (pàg. 13)
Tarda: portes obertes i recapte solidari
Castellà: tornar el Fantasma de Canterville amb resum d'una pàgina

Divendres 31 gener
Català: tornar Robinson Crusoe amb resum d'una pàgina

Dimarts 3 de febrer
GF Català: dossier Xot pàgs. 2-3